טבלה ‭:4‬ מטופלים ונושרים מרטורנו בשנים ‭– 2007–2003‬ קהילת המבוגרים