טבלה ‭:3‬ מטופלים ונושרים מרטורנו בשנים ‭– 2007–2003‬ קהילת הנוער