תפיסת הדת ברטורנו מנקודת־ראותם של ההורים

הורים אחדים , דתיים כחילוניים , ציינו כי רטורנו סייע לבנם להתקרב לדת היהודית . טענה זו של ההורים מעניינת , שכן המטופלים עצמם לא היו שותפים לקביעה זו , כפי שכבר ציינו . ייתכן שבמפגשים המשפחתיים ההורים מבחינים בשינויים מסוימים שהמטופלים עצמם אינם ערים להם , מעצם היותם בתוך התהליך . הורים חילוניים אף הדגישו כי בעקבות מפגשם עם רטורנו הם למדו להעריך את הדרך שבה נעזרים בערכי הדת כחלק תומך בטיפול , וכי בעקבות זאת פיתחו גם הם עצמם יחס אוהד לדת . לעומתם , היו הורים מרקע חרדי או דתי שסייגו ואמרו כי לדעתם הדת אינה מורגשת מספיק ברטורנו , וכי אין מקפידים מספיק על הפרדה בין בנים לבנות . אם אחת , שבנה הורחק בעבר מרטורנו עקב קיום יחסי מין עם אחת המטופלות במקום , טענה כי בהעדר הפרדה כזאת הועמד בנה במבחן שהוא לא היה יכול לעמוד בו מלכתחילה : אני לא חושבת שאפשר להעמיד אותם בניסיון שאי אפשר לעמוד בו . אני לא מרחמת על הבן שלי , אבל לחיות כל הזמן עם בנות ולא להגיע לזה , ואחר כך להאשים אותם על זה שהם בשלים והם נכנסים אחד לשני בצורה רגשית ומקרבת , אני לא חושבת שמישהו מאיתנו היה יכול לעמוד בזה . ( ליאת ) עם זאת...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן