מאפייני רקע

רקע אישי של הבנים המטופלים – הבנים מטופלים או טופלו בקהילת הנוער בפרק זמן של חמישה חודשים עד שנה ושלושה חודשים . גילם בעת הגעתם לרטורנו היה 17 שנים בממוצע , וכולם הגיעו לרטורנו על רקע התמכרות לסמים . שלושה מהם סיימו את הטיפול ומתגוררים כיום בבית הוריהם , והשאר מטופלים עדיין ברטורנו . רקע משפחתי – שבעה מבין עשרת ההורים שרואיינו סיפרו כי הם נשואים זה שנים רבות . זוג נוסף חיים יחדיו ללא נישואים ( שניהם אלמנים , הבן שטופל ברטורנו איבד את אמו בתאונת דרכים בהיותו בן שש , ( ושתי אימהות הן גרושות ( אחת מהן , קודם לגירושיה מבעלה השני , התאלמנה מאביו של בנה שטופל ברטורנו ; האב נפטר מסרטן בהיות בנו בן שנה . ( מידת דתיות – ארבעה הורים הגדירו את עצמם חרדים חוזרים בתשובה , ארבעה הורים נוספים הגדירו את עצמם חילוניים , ושני הורים הגדירו את עצמם דתיים . ההורים מרקע חרדי סיפרו כי בניהם המטופלים ברטורנו זנחו את הדת בגיל ההתבגרות המוקדם – לרוב לפני התמכרותם לסמים ו / או התנהגותם העבריינית או במקביל להן . מספר הילדים במשפחות של הורים מרקע חרדי או דתי נע בין 7 ל . 13 אצל הזוגות החילוניים מספר הילדים נמוך ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן