שינויים התנהגותיים

השינויים ההתנהגותיים שעליהם הצביעו המטופלים שרואיינו כנובעים מהתהליך הטיפולי שחוו הם למידה של גבולות לצד קבלת סמכות ומרות , הפחתת ההתנהגות האלימה , ניהול עצמי וניהול סדר יום . זאת , לצד אימוץ התנהגויות חלופיות , דוגמת השתתפות חברתית והתנהגות פרו חברתית , אשר באו לידי ביטוי , בין היתר , במתן עזרה לחברי הקבוצה ובקבלת עזרה מהם . בתיאוריהם של המטופלים הופיעו בדרך כלל השינויים ההתנהגותיים בד בבד עם שינויים קוגניטיביים תפיסתיים , שכללו שינוי של דפוסי החשיבה והגישה שלהם לחיים , יחד עם עלייה במודעות העצמית שלהם . להלן ציטוטים מדברי מטופלים המדגימים זאת : השינוי מתבטא בהרבה דברים : היום אני יודע לעשות לי סדר יום , יש לי סדר יום מתוכנן . ברגע שאני קם ומסדר לי את היום , אז הכל הולך כמו שצריך . ואם אני לא מסדר , אז זה הוויתור שאני חוזר לחיים הקודמים . גם כשיש לי שעות פנאי – לעזור לעצמי , לדבר , לעזור גם לאחרים . גם בהתנהגות – בחודש הראשון הייתי פה אלים , והיום כאילו אין את זה , אין את זה אצלי היום . הדיבור שלי – איך שאני מדבר , כאילו אם מישהו אומר לי " אתה תוקפני , " אז אני עושה בדיקה ומשנה את זה ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן