פגישות NA בקהילה

ברטורנו , כמו בקהילות טיפוליות אחרות , מושם דגש בהכנה לקראת החזרה לחיים מחוץ לקהילה . בשלב ג בטיפול מעודדים את המטופלים למצוא עבודה ולהתחיל לנהל אורח חיים בריא ועצמאי , כמו גם להשתתף בקבוצות NA בקהילת מגוריהם , מה שיקל את השתלבותם המהירה והתקינה בחיי הקהילה בחוץ . נוסף על הפן המעשי שבכך , מדובר באידיאולוגיה השאובה מגישת ה"צעדים , " שלפיה מכורים בהחלמה זקוקים לתמיכה רגשית חברתית רצופה ומתמשכת לצורך חיזוקם ושימורם של תהליכי ההחלמה שלהם . לפיכך המטופלים מחויבים לצאת בעקביות לפגישות NA מחוץ לרטורנו ( פעם או פעמיים בשבוע , ( וכן ליצור קשר עם חבר NA ותיק ומתקדם בהחלמה , אשר ישמש בעבורם ספונסר שילווה אותם ויתמוך בהם גם בהמשך , עם השלמת הטיפול והחזרה לחיים בחוץ . מן הראיונות עם המטופלים ( שרובם היו בשלב ג בטיפול ) עולה כי בניגוד להשתתפות בתוכנית שנים עשר הצעדים , שאינה בגדר חובה , ההשתתפות לפחות פעם בשבוע במפגשי NA בקהילה , המתקיימים בעיר בית שמש בשעות הערב , מוגדרת כחובה . אף שהיה אפשר לצפות שחובה זו תעורר אצלם תחושת כפייה , הביעו מטופלים עמדות חיוביות ביחס למפגשים אלה . לדבריהם , הפגישות עוז...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן