מרכיבי הטיפול

הטיפול ברטורנו מכוון לשלב בתוכו מגוון של גישות טיפוליות , שמטרתן להוביל לשינוי במישורי החיים השונים : טיפולים קבוצתיים " ) קבוצות רגש ; " טיפול משפחתי ; ולעיתים , בהתאם לצורך , גם טיפול זוגי , ( תוכנית רוחנית ( שנים עשר הצעדים ; קבוצות NA בקהילה ; שימוש בערכי הדת , ( טיפול פרטני ( שיחות עם עובדים סוציאליים ומדריכים במקום ) ושימוש בטכניקות קוגניטיביות התנהגותיות כמרכיב בחיי הקהילה ( כגון מתן " תוצאות" על " חריגות" או שבירת הקוד העברייני שמונע " הלשנה . ( " נוסף על כך נעשה שימוש בהתערבויות חלופיות , דוגמת טיפול ברכיבה על סוסים . להלן יוצגו ביתר פירוט מרכיבי הטיפול , שרובם משותפים לשתי הקהילות – נוער ומבוגרים . תפיסת ההתמכרות כתסמין של בעיית חיים לפי הפילוסופיה הטיפולית ברטורנו , השאובה בחלקה מגישת שנים עשר הצעדים , התמכרות היא מחלה המבטאת בעיית חיים – כאב בלתי פתור – אשר המכור אינו מצליח להתמודד עימה " ) חיים בלתי מנוהלים . ( " שימוש בסמים או התנהגויות אחרות של התמכרות הם תסמין התנהגותי של ההפרעה העמוקה יותר . לפיכך התהליך הטיפולי משותף לכל סוגי ההתמכרויות , מתוך תפיסה שכל סוגי ההתמכרויו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן