דרכי הטיפול ברטורנו

פרק זה עוסק בדרכי הטיפול הנקוטות ברטורנו , וכולל מידע ביחס לשלבי הטיפול , לתהליך הטיפולי ולמרכיביו , שהינם משותפים לשתי הקהילות – נוער ומבוגרים . לתוכנית שנים עשר הצעדים , אשר מהווה מרכיב מרכזי בטיפול , יוחד פרק נפרד שיוצג בהמשך . בפרק זה יוצגו הקטגוריות העיקריות שזוהו מהראיונות שקוימו עם חלק מהמטופלים לקראת סיום תוכנית הטיפול שלהם ברטורנו , כמו גם עם צוות העובדים ברטורנו , ומתצפיות שנערכו במקום בתקופת המחקר . לצד זאת יוצגו נתונים כמותיים כפי שעלו מהשאלונים הרלוונטיים שמילאו המטופלים משתתפי המחקר .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן