ההפניה לרטורנו

כזכור , כשני שלישים מבני הנוער וכשליש מהמבוגרים הגיעו לרטורנו מכוח צו בית משפט ( טבלות 3 ו 4 בנספח . ( 2 נתונים דומים עולים גם מהראיונות שנערכו עם מטופלים משתי הקהילות : כל בני הנוער וחלק מהמבוגרים שרואיינו סיפרו כי הגיעו לרטורנו מכוח צו בית משפט , לרוב כחלופה למעצר או למאסר , ובהמלצה של קצין מבחן או עובד סוציאלי מטעם מערכת הרווחה . בשאר המקרים הגיעה ההמלצה על רטורנו מקרוב משפחה , מחבר או ממכר ששמעו על רטורנו ו / או מכירים את הרב אקשטיין . אולם הנתונים בטבלות 13 ו 14 בנספח 7 מראים כי בשאלת ההפניה רק כמחצית מבני הנוער ( 54 . 5 % ) וכעשירית מהמבוגרים סימנו את בית המשפט כגורם המפנה . כרבע מבני הנוער ( 27 . 3 % ) דיווחו כי הופנו לרטורנו על ידי גוף פרטי , וכחמישית ( 18 . 2 % ) טענו כי הופנו על ידי שירותי הרווחה . כמעט כולם ( 90 . 9 % ) הגיעו עקב התמכרות לסמים , וחלקם הגיעו ( גם או רק ) על רקע התמכרות לאלכוהול , ( 27 . 3 % ) הפרעות אכילה ( 9 . 1 % ) או התמכרות להימורים ( נער אחד . ( יותר ממחציתם ( 54 . 5 % ) סיפרו כי לא ידעו דבר על רטורנו לפני הגעתם למקום , לכרבע ( 27 . 3 % ) היה ידע חלקי ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן