נסיונות גמילה קודמים ומוטיווציה להיגמל

הנתונים בטבלות 11 ו 12 בנספח 6 מראים כי כשליש מבני הנוער וכשני שלישים מהמבוגרים ניסו להיגמל מהתמכרותם לפני כניסתם לרטורנו , חלקם יותר מפעם אחת . רוב בני הנוער ( כ ( 60 % ניסו לעשות זאת בכוחות עצמם , ויתרתם ניסו לעשות זאת באמצעות כניסה ליחידה אשפוזית או למכון גמילה , באמצעות קהילה טיפולית או באמצעים אחרים . כמחצית מהמבוגרים ניסו להיגמל בעזרת יחידה אשפוזית או מכון גמילה , כ 40 % מהם ניסו להיגמל בכוחות עצמם , כ 30 % ניסו לעשות זאת בעזרת קהילה טיפולית , וכ 10 % ניסו אמצעים אחרים . המוטיווציה להיגמל הוסברה על ידי רוב בני הנוער ( כ ( 55 % כנובעת ממקורות חיצוניים ( לחץ משפחתי , קצין מבחן או צו בית משפט , ( והשאר ( כ ( 45 % דיווחו על מוטיווציה פנימית שמקורה ברצון אישי להפסיק לסבול . לעומת זאת , רוב המבוגרים ( כ ( 64 % דיווחו על מוטיווציה פנימית להיגמל , שמקורה ברצון אישי להפסיק לסבול , והשאר ( כ ( 36 % דיווחו על מוטיווציה חיצונית ( לחץ משפחתי , חברים , גורמי רווחה או צו בית משפט . ( משך ה"ניקיון" מסמים הארוך ביותר של בני הנוער והמבוגרים בשנה שלפני כניסתם לרטורנו היה כשלושה חודשים בממו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן