מצב נפשי

הנתונים בטבלות 9 ו 10 בנספח 5 מראים כי רוב בני הנוער והמבוגרים ( כ ( 80 % הגדירו את מצבם הנפשי כטוב בעת מילוי השאלונים . עם זאת , כשליש מבני הנוער וכמחצית מהמבוגרים דיווחו כי הם חוו ו / או חווים קשיים פסיכיאטריים . כרבע ( כ ( 23 % מבני הנוער וכ 35 % מהמבוגרים דיווחו כי הם מקבלים בהווה טיפול פסיכיאטרי , הכולל תרופות ( נגד דיכאון או חרדה . ( יותר מרבע ( 27 . 3 % ) מבני הנוער דיווחו על אשפוז פסיכיאטרי בעברם , לעומת כ 12 % מהמבוגרים . מספר האשפוזים בקרב אלה שאושפזו בעבר נע בין ארבעה לשבעה אשפוזים ( אצל אחד המבוגרים . ( כשני שלישים מבני הנוער וכמחצית מהמבוגרים דיווחו על מחשבות אובדניות בעבר , בהשוואה ל 18 % מהם שדיווחו על מחשבות מסוג זה בהווה . כשליש מבני הנוער וכרבע מהמבוגרים דיווחו על ביצוע נסיונות אובדניים בעבר . נתונים דומים עולים מהראיונות שנערכו עם המטופלים משתי הקהילות . כל המטופלים סיפרו על תחושות של מצוקה ודיכאון שחוו לפני התמכרותם ובמהלכה . שלושה מטופלים מקהילת המבוגרים אף ציינו כי הם סובלים מתסמינים דכאוניים בהווה , וכי הם מטופלים בכדורים פסיכיאטריים לייצוב מצב הרוח ( שניים...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן