דפוסי התמכרות

הנתונים בטבלות 5 ו 6 בנספח 3 מראים כי גיל תחילת ההתמכרות בקרב בני הנוער היה 13 . 5 שנים בממוצע , ( SD = 1 . 69 ) בעוד שאצל המבוגרים היה גיל תחילת ההתמכרות גבוה יותר 17 . 3 – שנים בממוצע . ( SD = 6 . 88 ) כל המשתתפים , נוער ומבוגרים , דיווחו על התמכרות לסמים / אלכוהול . שליש מבני הנוער וכשני שלישים מהמבוגרים דיווחו על התמכרות נוספת לצד ההתמכרות לסמים / אלכוהול ( לפי סדר שכיחויות יורד : ( להפרעות אכילה ( אצל בנים ובנות כאחד – בולימיה , אנורקסייה או שילוב של כמה הפרעות אכילה , ( למין , להימורים ולניקיון . כשליש מבני הנוער וכ 70 % מהמבוגרים דיווחו על שימוש בסמים קשים . גיל התחלת השימוש בסמים קשים אצל הנוער היה 16 שנים בממוצע , ( SD = 1 . 22 ) בעוד שאצל המבוגרים היה הגיל הממוצע גבוה יותר – כ 21 שנים . ( SD = 7 . 70 ) מהשיעור הגבוה של מבוגרים שהשתמשו בסמים קשים ניתן להסיק כי אף שגיל תחילת השימוש בסמים קשים היה מאוחר יותר אצלם בהשוואה לבני הנוער , עם השנים חלה אצלם הידרדרות בכיוון של שימוש בסמים קשים . כלומר , ההסלמה בחומרת ההתמכרות , לפחות במקרים אלה , הייתה פונקציה של גיל . כל המשתתפים ד...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן