רקע עברייני

הנתונים בטבלות 3 ו 4 בנספח 2 מראים כי כשני שלישים מבני הנוער וכשליש מהמבוגרים שהשתתפו במחקר הגיעו לרטורנו בצו בית משפט . כשלושה רבעים מבני הנוער נתפסו עוברים על החוק , לראשונה בגיל 13 בממוצע . ( SD = 1 . 48 ) באופן דומה , כשלושה רבעים מכלל המבוגרים דיווחו כי נתפסו עוברים על החוק , אם כי בגיל התחלה מאוחר יותר של 20 שנים בממוצע . ( SD = 10 . 69 ) כ 60 % מבני הנוער והמבוגרים דיווחו כי נעצרו כ 4 . 5 פעמים בממוצע . ככלל , ממוצעי גיל המעצר וההרשעה הראשונים היו נמוכים יותר אצל בני הנוער 14 . 5 ) שנים ) בהשוואה למבוגרים 20–19 ) שנה . ( כ 13 % מהנערים דיווחו כי נאסרו ( אחד מהם אף פעמיים , ( בהשוואה לכ 30 % מהמבוגרים , שנאסרו עד 5 פעמים ( ממוצע של 3 מאסרים , . ( SD = 1 . 77 הסבר אפשרי להבדל זה בין הנוער למבוגרים הוא שהנוער ברטורנו מייצג מראש אוכלוסייה של מכורים שחייהם הסתבכו בגיל צעיר יותר בגין המשיכה לחיי הרחוב והעבריינות , הניתוק ממסגרות נורמטיביות וההתמכרות , ולכן הם גם נזקקו לטיפול בגיל צעיר יותר בהשוואה לאוכלוסיית המבוגרים . הסבר אפשרי זה מקבל חיזוק מסוים מהנתונים שיוצגו להלן , אם כי נ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן