מערכות יחסים עם בני משפחה

הנתונים בטבלות 1 ו 2 בנספח 1 מראים כי המטופלים משתי הקהילות – נוער ומבוגרים – חולקים מאפייני רקע משפחתי דומים . כמחציתם דיווחו על מערכות יחסים טובות עם אבותיהם ואימותיהם , וכרבע דיווחו על מערכות יחסים בינוניות עימם ; כ 20 % דיווחו על מערכות יחסים גרועות או גרועות מאוד עם אבותיהם , ומעט פחות מכך ( כ – ( 15 % עם אימותיהם ; כ 60 % מבני הנוער העריכו את מכלול היחסים המשפחתיים שלהם כטובים , כרבע העריכו אותם כבינוניים , ויתרתם ( כ ( 14 % העריכו אותם כגרועים עד גרועים מאוד . אצל המבוגרים הנתונים בהקשר זה היו מעודדים פחות : כ 44 % מהם העריכו את מכלול יחסיהם המשפחתיים כטובים , כרבע העריכו אותם כבינוניים , ויתרתם ( כ – ( 32 % כגרועים עד גרועים מאוד . כ 40 % מבני הנוער והמבוגרים דיווחו על אירועים אלימים במשפחתם , ויותר משליש מהם דיווחו כי הם עצמם סבלו מאלימות . כרבע מבני הנוער ( כ ( 27 % דיווחו כי נפגעו מינית בעברם . אצל המבוגרים שיעור הקורבנות המינית היה גבוה אף יותר ( כ . ( 38 % במקרים שבהם דווח על אלימות במשפחה , הדמויות האלימות היו ( בסדר יורד : ( אבות , אימהות , אחים ואחיות , או שיל...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן