המטופלים ברטורנו

פרק זה מציג את מאפייניהם של המטופלים מקהילת הנוער ומקהילת המבוגרים אשר הגיעו לרטורנו בתקופת המחקר והתמידו בטיפול . נתוני המטופלים יוצגו בחלוקה לפי מאפייניהם השונים , כפי שעולה מהשאלונים הסוציו דמוגרפיים שמילאו ( מערכות יחסים עם בני משפחה , דפוסי התמכרות , רקע עברייני , מצב נפשי , נסיונות גמילה קודמים וההפניה לרטורנו . ( לצד הנתונים הכמותיים , ישולבו הקטגוריות הרלוונטיות שזוהו מהראיונות שקוימו עם חלק מהמטופלים הללו , משתי הקהילות , לקראת סיום הטיפול שלהם ברטורנו .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן