הליך

נערך מחקר אורך בן שנתיים ( בשנים 2007 ו ( 2008 שעקב אחר כל המטופלים שהגיעו לרטורנו בתקופה של חצי שנה מראשית המעקב , מרגע קליטתם בקהילה ועד לסיום הטיפול . המרכיב האיכותני של המחקר כלל ראיונות עומק חצי מובנים , תצפיות בפעילויות השונות שנערכו בקהילה וניתוח של מסמכי קהילה הכוללים מידע על המטופלים . כל הראיונות הוקלטו ותומללו או נרשמו בכתב יד על ידי המראיין . כל משתתף הצהיר על הסכמה מדעת להשתתף בריאיון , ונשמרה לו הזכות לסרב בכל עת . השיטה הכמותנית כללה מחקר אורך מסוג של " לפני–אחרי , " במערך של " מעין ניסוי" . ( quasi-experimental ) שיטת המערך מבוססת על מדידת קבוצות טבעיות בלי פיקוח ניסויי . ( Campbell & Stanley , 1963 ) המערך השווה בין מצבם של המשתתפים בתחילת הטיפול לבין מצבם במהלך הטיפול ובסיומו , באמצעות מדידות חוזרות שסיפקו מידע על השינויים . נבדקו כל המטופלים שנקלטו בקהילה בתקופת המחקר , פרט לאלה שנשרו בנקודות זמן שונות , אשר נבדקו באופן חלקי . כל מטופל נבדק בכמה נקודות זמן : בתקופת הקליטה ( שבועיים ראשונים , ( באמצע הטיפול ולקראת סוף הטיפול . בכל נקודת זמן הועברו שאלונים מתאימים ; ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן