כלי המחקר

המחקר הנוכחי שילב דרכי איסוף נתונים איכותניות , המתארות ומבארות את התופעה המורכבת ( החלק האיכותני , ( עם דרכי איסוף כמותניות , המודדות את הקשר בין המרכיבים השונים ואת עוצמתם היחסית ( החלק הכמותני , ( לפי הפירוט הבא : . 1 ראיונות עומק חצי מובנים – נערכו ראיונות עומק חצי מובנים על פי מדריך ראיון שהותאם לקבוצות השונות של משתתפי המחקר – עובדים ברטורנו , מטופלים מקהילת הנוער ומקהילת המבוגרים , בני משפחותיהם של מטופלים ברטורנו ונושרים מרטורנו . בהתבסס על הגישה הפנומנולוגית , מטרת הראיונות הייתה לאפשר למשתתפים להציג את חוויותיהם ברטורנו , את תפיסותיהם ביחס לתוכניות הטיפול והמניעה שהקהילה מציעה , ואת המשמעות של ההשתתפות בתוכניות אלה מבחינתם . . 2 תצפיות – במהלך תקופת המחקר התקיימו ברטורנו תצפיות בפעילויות שונות שנערכו בקהילה , דוגמת פעילויות מניעה , שגרת היום בקהילה , פעילויות טיפוליות ( כאלה הניתנות לצפייה ) ופעילויות בית הספר . התצפית התקיימה במשך כעשרה חודשים במהלך שנת , 2007 על ידי שתי חוקרות ששהו בקהילה יום בשבוע וצפו בפעילויותיה השונות . התצפית הייתה " פתוחה , " כלומר , ללא תבנית קבועה ,...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן