טבלה ‭:2‬ מאפייני רקע של משתתפים שסיימו את הטיפול – קהילת המבוגרים