שיטת המחקר

משתתפים בחלק המחקר הכמותי השתתפו מטופלים מקהילת הנוער ( N = 11 ) ומטופלים מקהילת המבוגרים ( N = 18 ) אשר הגיעו לרטורנו במהלך תקופת המחקר וסיימו את הטיפול במקום . נוסף על כך רואיינו בחלק המחקר האיכותני 11 עובדים ברטורנו , 11 מטופלים מקהילת הנוער , 10 מטופלים מקהילת המבוגרים , 10 בני משפחה של מטופלים ברטורנו ו 10 נושרים מרטורנו . נתוניהם הסוציו דמוגרפיים של המטופלים משתי הקהילות אשר רואיינו כאמור לצורך המחקר מוצגים בנספח . 12 בחלק זה יוצגו מאפייני רקע של מטופלים מקהילת הנוער ומקהילת המבוגרים שהשלימו את הטיפול , כעולה מהשאלונים הסוציו דמוגרפיים שהם מילאו . תחילה יוצגו מאפייני רקע של המטופלים מקהילת הנוער , ולאחריהם יוצגו מאפייניהם של המטופלים מקהילת המבוגרים . קהילת הנוער קבוצת המטופלים בקהילת הנוער כללה 28 משתתפים בתחילת המחקר . מתוכם 11 ( 39 % ) סיימו את תוכנית הטיפול , ( 43 % ) 12 נשרו לאחר שמילאו את שאלוני ההתחלה , ו ( 18 % ) 5 נשרו לאחר שמילאו באופן חלקי את שאלוני הרקע שלהם . ככלל , מן הנתונים עולה כי קיים דמיון בין מאפייני הרקע של בני הנוער שסיימו את הטיפול לבין מאפייני הרקע של הנ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן