מחקר ההערכה על רטורנו

המחקר הנוכחי הוא הראשון מסוגו שנועד להעריך את העבודה הטיפולית הנעשית ברטורנו , ובכך ייחודו . מדובר במחקר אורך בן שנתיים שעוצב במטרה לבחון את הטיפול ברטורנו בהיבטים שונים , באמצעות שילוב של כלי מחקר איכותניים וכמותניים , וגם בכך ייחודו . תהליך ההחלמה מהתמכרות הינו מורכב , ומושפע , בין היתר , מגורמים סובייקטיביים , שתלויים בהתייחסות הגומלין הנוצרת בין הפרט לבין הסביבה , ובמיוחד בדרך שבה הפרט חווה , תופס ומפרש את התייחסות הגומלין הזו . מאידך גיסא , תהליך ההחלמה מוביל לשינויים בחוויה הסובייקטיבית של הפרט , בתפיסתו , בהבנתו ובפרשנותו . השינויים הללו מבטאים את תהליך השינוי הכולל שהפרט עובר . כדי לעמוד על המרכיבים הסובייקטיביים הללו , נדרש מחקר איכותני מעמיק . לצד הגורמים הסובייקטיביים קיימים גם משתנים שנתפסים כאובייקטיביים המשפיעים על תהליך ההחלמה . משתנים אלה מתגלים באופן ברור יותר במחקר כמותני . לנוכח זאת בחרנו לשלב במחקר שיטות מחקר כמותניות ושיטות מחקר איכותניות , מתוך מטרה להגיע בכך לממצאים המבטאים שילוב של המשתנים הסובייקטיביים ושל אלה הנראים אובייקטיביים יותר . אף ששיטות מחקר כמותניות ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן