קהילה טיפולית

היקפה ומורכבותה של תופעת ההתמכרות מחייבים מגוון רחב של פתרונות שיכוונו להיבטים השונים שלה ( ברנע , רהב וטייכמן , . ( 1990 הטיפול במכורים לסמים כולל מגוון של גישות ותוכניות , כגון גמילה פיזית , אחזקת מתדון , גישות פסיכולוגיות חברתיות , גישות רוחניות ( תוכנית שנים עשר הצעדים , ( גישות אקלקטיות וקהילות טיפוליות ( בנבנישתי ועמרם , . ( 1995 הקהילה הטיפולית התפתחה כמערכת המשלבת מרכיבים של קבוצות לעזרה עצמית עם מרכיבים של מוסד טיפולי כוללני ( עמרם , . ( 1996 הטיפול בקהילה מתוכנן לתקופת שהייה ממושכת , הוא ניתן עשרים וארבע שעות ביממה , והוא מקיף את כל תחומי החיים של המטופלים . מטרת הטיפול היא להביא לידי שינוי כוללני בסגנון החיים של המטופלים באמצעות תהליכים של חברות מחדש . ( resocialization ) קיים מגוון רחב של קהילות טיפוליות . יש קהילות המתבססות על למידה חברתית בתוך מסגרת שיקומית . בקהילות אלה אין על פי רוב טיפול אישי , והעבודה הקבוצתית מתבססת על עיבוד המהלכים החברתיים בקהילה . התפיסה העומדת בבסיס סוג זה של קהילות טיפוליות היא שעצם החיים בתוך קהילה המקיימת חיים בריאים ונורמטיביים מאפשרים למידה ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן