תחושת קוהרנטיות והתמכרות לסמים

תחושת קוהרנטיות ( SOC – sense of coherence ) היא מדד נוסף שבו השתמשנו במחקר על מנת לבחון אם חל שינוי חיובי במהלך הטיפול בתפיסת יכולתם של המטופלים להתמודד עם ההתמכרות לסמים . תחושת קוהרנטיות היא תכונת אישיות המוגדרת כ"מכוונות גלובלית המבטאת את המידה שבה יש לפרט תחושה דינמית ומתמשכת של ביטחון שסביבתו הפנימית והחיצונית ניתנות לניבוי , ושיש הסתברות גבוהה שהדברים יסתדרו ' כפי שניתן לצפות . ( Antonovsky , 1979 , p . 123 ) "' שלושת המרכיבים של תחושת הקוהרנטיות הם הבנה , נהילות ומשמעות . הבנה ( comprehensible ) היא מרכיב קוגניטיבי המבטא את נטיית הפרט לראות את העולם כמערכת מובנית שיש בה סדר וארגון שיטתיים . נהילות ( manageable ) היא מרכיב התנהגותי המתייחס ליכולת שליטה וביצוע , ולנטיית הפרט לתפוס את הדרישות המופנות אליו כניתנות לטיפול ולניהול באמצעות משאביו . משמעות ( meaningful ) היא מרכיב מוטיווציוני המבטא את תפיסת הפרט ביחס לחיים כבעלי משמעות רגשית . מרכיב המשמעות בתחושת הקוהרנטיות חופף , מבחינה מושגית , את משמעות החיים כפי שהוגדרה וגם נבדקה במודלים אחרים . ( Zika & Chamberlin , 1992 ) במחקרי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן