המודל הטרנס־תיאורטי של שינוי

תהליך שינוי אישי שעוברים אנשים בכלל , ומכורים בפרט , עמד ועומד במרכזן של גישות רבות , אשר שונות זו מזו ולעיתים סותרות זו את זו . בתוך שלל הגישות הללו בולטת התפיסה של פרוצ'סקה ודיקלמנטה ; Prochaska & DiClemente , 1982 ) ראו גם : Miller , (& Rollnik , 1991 ; Raistrick & Davidson , 1987 שמציעה מודל מאחד של שינוי – המודל הטרנס תיאורטי . לפי מודל זה , אנשים הנמצאים בתהליך של שינוי עוברים כמה שלבים אוניוורסליים , בלא תלות בדרך או בגישה שבאמצעותן השינוי מושג . ההתקדמות בשלבים מבטאת את התקדמות נכונותו של האדם לעבור שינוי וליישם שינוי בפועל , ובכלל זה לנקוט מהלכים לשימורו של השינוי . שלבי השינוי לפי המודל הם : . 1 שלב טרום הרהורים – ( pre-contemplation ) זהו שלב ראשוני שבו האדם אינו מודע עדיין או אינו מודה בכך שקיימת אצלו בעיה המצריכה שינוי , אף שהסובבים אותו מבחינים בבעיה זו . . 2 שלב ההרהורים – ( contemplation ) שלב של הרהורים על השינוי הנחוץ , עם כוונה לערוך אותו בעתיד . שלב זה מבטא דו ערכיות של האדם : מחד גיסא , הוא מודע לכך שבתחום מסוים בחייו קיימת בעיה המחייבת פתרון , ומאידך גיסא , הוא תו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן