תוכנית שנים־עשר הצעדים

תוכנית שנים עשר הצעדים מבוססת על התפיסה שההתמכרות היא מחלה ראשונית שבאה לידי ביטוי בשלושה מישורים : פיזי , נפשי ורוחני ( רונאל , . ( 2000 בעוד שיטות טיפול שונות פונות אל המישורים הגופני והנפשי , ההיבט המרכזי של תוכנית שנים עשר הצעדים , אשר מבדיל אותה ממודלים אחרים של התערבות , הוא ההיבט הרוחני McGee , ) . ( 2000 תוכנית שנים עשר הצעדים , שמקורה בארגון לעזרה עצמית Alcoholics ) AA , ( Anonymous התרחבה למן ראשיתה בשני כיוונים מקבילים : ( Ronel , 2000 ) האחד – הרחבת אוכלוסיית היעד של התוכנית באמצעות הקמת קבוצות עזרה עצמית רבות מספור המכוונות לקהלי יעד שונים ומגוונים למדי ( אם כי רובם עונים עדיין על ההגדרה הרחבה של " התמכרות ;( " והאחר – אימוץ חלקי או מלא של התוכנית על ידי אנשי מקצוע , והפיכתה לדרך טיפול מקובלת בממסד המקצועי , אשר שומרת על זיקה כלשהי לארגוני העזרה העצמית השונים אך פועלת בנפרד מהם ( רונאל , . ( 2002 כפי שנראה בהמשך , כיוון אחרון זה מאפיין גם את קהילת רטורנו . ההנחה שתוכנית שנים עשר הצעדים מתאימה ליישום מקצועי התקיימה כבר בימיה הראשונים של התוכנית . עוד בשנת 1937 הוצע לביל ויל...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן