נוער בסיכון

בשנים האחרונות גובר השימוש במושגים " נוער בסיכון" "ו ( youth at risk ) נוער במצוקה" ( youth in distress ) לתיאור אוכלוסיות של בני נוער אשר נמצאים או עלולים להימצא במצבי סיכון פיזיים , נפשיים או רוחניים – למשל , כתוצאה משימוש בסמים ( להב , . ( 2000 רזניק וברט ( Resnick & Burt , 1996 ) הציעו מסגרת מושגית להגדרת " סיכון" הכוללת ארבעה מרכיבים שמתארים מעין רצף התפתחותי של סיכון : ( 1 ) גורמי סיכון ( risk factors ) – גורמי סביבה בעלי השפעה שלילית על ההתפתחות , כגון משפחה לא מתפקדת , עוני וסביבה עבריינית ; ( 2 ) סימני סיכון – ( risk markers ) התנהגויות של מתבגר אשר בשילוב עם גורמי הסיכון מעלות במידה ניכרת את הסבירות לפגיעות ולהתנהגות שלילית , כגון תפקוד לקוי בבית הספר ומעורבות בפעילות לא נורמטיבית ; ( 3 ) התנהגויות סיכון risk ) – ( behaviors התנהגויות שהן החמרה של סימני הסיכון דלעיל , כגון היעדרויות תכופות מבית הספר , קיום יחסי מין בגיל מוקדם , שימוש מוקדם באלכוהול ובסמים והתחברויות לקבוצות עברייניות ; ( 4 ) תוצאות סיכון – ( risk outcomes ) התוצאות של כלל הגורמים שהוזכרו , כגון מעורבות בזנות ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן