מבוא

רטורנו היא ארגון העוסק במניעה , בהסברה ובטיפול בתחום ההתמכרויות . לרטורנו יש מחלקה העוסקת במניעה , מחלקה העוסקת בהכשרה ובהשתלמויות , מחלקה העוסקת בטיפול אמבולטורי , מחלקה העוסקת ברכיבה טיפולית וכן שתי קהילות טיפוליות – אחת למבוגרים ואחת לנוער , השוכנות יחדיו בכפר הגמילה . תפיסת הארגון הינה הוליסטית , ומכאן המבנה הרב מרכיבי שלו . במוקדו של דוח המחקר המוצג כאן יעמוד המרכיב הטיפולי של הארגון – הקהילה הטיפולית רטורנו ( לשם הנוחות נכנה להלן את שתי הקהילות הטיפוליות בשם המקוצר " רטורנו , " ולעיתים נתייחס אליהן גם כאל כפר הגמילה . ( רטורנו היא קהילה טיפולית להחלמה מהתמכרויות המיועדת לאוכלוסייה דתית בעיקרה של בני נוער או מבוגרים . רטורנו פועלת על פי השיטות המקובלות , אך גם על פי שיטות ייחודיות שפותחו בקהילה , תוך שימת דגש בתוכנית שנים עשר הצעדים כמרכיב טיפולי מרכזי . מטרת המחקר היא להעריך את העבודה הטיפולית והשיקומית הנעשית ברטורנו ואת יעילותה בהשגת שינויים אצל המטופלים . מטרה נוספת של המחקר היא לבדוק את מידת ההטמעה ואת אופן ההטמעה של תוכנית שנים עשר הצעדים במסגרת הטיפול המקצועי ברטורנו . התפ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן