תוכן העניינים

דברי פתיחה 7 מבוא 9 נוער בסיכון ; 10 תוכנית שנים עשר הצעדים ; 11 המודל הטרנס תיאורטי של שינוי ; 13 תחושת קוהרנטיות והתמכרות לסמים ; 14 קהילה טיפולית ; 15 הקהילה הטיפולית רטורנו 16 מחקר ההערכה על רטורנו 21 שיטת המחקר ; 23 כלי המחקר ; 27 הליך 28 המטופלים ברטורנו 31 מערכות יחסים עם בני משפחה ; 31 רקע עברייני ; 38 דפוסי התמכרות ; 39 מצב נפשי ; 40 נסיונות גמילה קודמים ומוטיווציה להיגמל ; 43 ההפניה לרטורנו 47 דרכי הטיפול ברטורנו 48  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן