רטורנו קהילה טיפולית יהודית לטיפול בהתמכרויות

נתי רונאל גילה חן אורי תימור אתי אלישע הוצאת אוניברסיטת בר–אילן נתי רונאל , גילה חן , אורי תימור ואתי אלישע רטורנו קהילה טיפולית יהודית לטיפול בהתמכרויות סדרת עיונים במשק ובחברה קרן שניצר למחקרים בנושאי המשק והחברה בישראל נתי רונאל , גילה חן , אורי תימור ואתי אלישע רטורנו קהילה טיפולית יהודית לטיפול בהתמכרויות  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן