חלוצים וחלוציות במדינת ישראל: היבטים סמנטיים והיסטוריים, 1956-1948

( פורסם לראושנה בעיונים בתקומת ישראל , בי , תשנ " ב ) המושגים 'חלוץ' ו'חלוציות' מילאו מאז ימי העלייה השלישית תפקיד מרכזי במחשבה הציונית , ובעיקר בתנועת העבודה . כשקמה מדינת ישראל הם היו המושא של ויכוח ציבורי נוקב שהשתתפו בו בראש ובראשונה דוד בן גוריון ומנהיגי התנועות הקיבוציות . אנסה לתאר ולנתח ויכוח זה , וכך יוארו הגלגולים הסמנטיים של המינוח החלוצי והתמורות הרעיוניות שנבעו ממאמצי אישים אלו להתאים את מחשבתם ומעשיהם למציאות החדשה . במאמרי 'מיהו חלוץ "? סקרתי את התמורות הסמנטיות של המלה 'חלוץ , ' מראשית חידושה בתקופת ההשכלה וער סוף שנות השלושים . בסיום המאמר הצגתי ניתוח של המשמעויות השונות של המלה בסוף התקופה , באמצעות חלוקה לארבעה 'אשכולות סמנטיים : ' ראשוניות-מהפכנות ; שירות-התנדבות ; מסירות-הקרבה עצמית ; השתייכות תנועתית . 1 ה' ניר , 'מיהו חלוץ ? גלגולים סמנטיים של המינוח החלוצי , מהעלייה השלישית עד לחמישית / טורא , ב ( תשנ 248-228 , ( ב" [ להלן : 'מיהו חלוץ . [ ' ? דגם זה יסייע לנו , כנקודת מוצא ראשונית , לנתח את המשך התאמתו של המינוח החלוצי לנסיבות הזמן , מ 1948 עד אמצע שנות החמיש...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית

יד יערי

אוניברסיטת בר-אילן, הקתדרה ללימודי תולדות קרן קיימת לישראל ומפעליה