* שלמה הלל, מ־‭4.5.1953‬ עד סוף הכנסת השנייה; התפטר (מהכנסת השלישית) ב־‭,7.7.1959‬ ועזב את הקיבוץ. ‭**‬ אהוד אבריאל התפטר מהכנסת השלישית ב־‭* * * 31.7.1957‬ סנטה יוספטל התפטרה מהכנסת השלישית ב־‭* * * * 24.10.1956‬ יצחק גולן. <sub>א</sub>יש הע ןבד הציוני (המפלגה הפרוגרסיבית) המספרים בסוגריים מרובעים: מספר חברי מפא"י בכנסת שמות ככתב מ7טד‭- .,‬ חברי האיחוד לשעבר.