פרק ז' פרשת לבון

הפעילות הפוליטית של האיחוד התעוררה מחדש , בלתי צפויה וללא תקדים , עם הידיעות על פרשת לבון , שהגיעו לידיעת הציבור ולעיתונות באוגוסט . 1960 לא ננתח כאן את "הפרשה" עצמה , אלא רק נבחן את השלכותיה על המצב הפנימי באיחוד ועל פעילותו הפוליטית . כידוע , שורשיה ההיסטוריים של הפרשה היו ב"עסק הביש" במצרים ב . 1954 אך השלכותיו כלפי החברה הישראלית לא היו ידועות לציבור עד אוגוסט , 1960 עם פנייתו של לבון לשיקום פוליטי עקב גילוי זיופים בחקירת "עסק הביש . " סידרת ועדות ודיונים בממשלה ובמרכז מפא"י לא הצליחה ליישר את ההדורים : לבון הודח מתפקיד מזכיר ההסתדרות , ובאוגוסט 1961 נערכו בחירות כלליות שבהן נושא הפרשה עדיין היה ברקע . מראשית חשיפתה של הפרשה בוטאו דעות חריפות בעד ונגד שני הצדדים בתוך הציבור הכללי , בעיתונות ובאיחוד . באיחוד היו אישים מרכזיים לשתי הקבוצות : אישים שגדלו יחד , עלו ארצה וגיבשו את השקפות עולמם ואת נאמנותם הפוליטית בתנועות הנוער : תומכי בן גוריון בנצ ) ח" שמרכזם הגיאוגרפי היה בקיבוץ אפיקים ) ותומכי לבון בגורדוניה ( שמרכזם היה בקבוצת חולדה ;( אך התוספו לשני הצדדים חברים אחרים ללא נאמנות ...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית

יד יערי

אוניברסיטת בר-אילן, הקתדרה ללימודי תולדות קרן קיימת לישראל ומפעליה