ועידת האיחוד, אוקטובר ‭.1951‬ מזוהים בתמונה: חיים גבתי, סנטה יוספטל, ישראל ביטמן (צילום: פוטו ארדה תל אביב‭.(‬