המועצה הראשונה של האיחוד, תל יוסף ‭11-8‬ באוקטובר ‭.1952‬ (צלם לא ידוע‭.(‬