פנחס לבון נואם באירוע של ההסתדרות. משמאל לימין: יהושע לוי, אליעזר שכטר, יוסף אלמוגי, יונה כסה, פנחס לבון, מרדכי נמיר. (צילם! יצחק ברז תל אביב‭.(‬