פרק ה' פעילות האיחוד בכנסת ובמפא"י

כוחו של האיחוד כשאר התנועות הקיבוציות נהנה גם האיחוד מייצוג יתר בכנסת לעומת שיעור אוכלוסייתו היחסי בחברה הישראלית , אס כי פחות מאשר הקיבוץ הארצי והקיבוץ המאוחד , אשר השתלטו על מפלגותיהם מבחינה אנושית ורעיונית גם יחד . י אולם שנות החמישים הביאו עמן שינויים בתחום זה שהתבטאו היטב בתחושות החברים ובדבריהם : ממעמד בכיר בתוך מפא"י בראשית המדינה ירדה עוצמתו הפוליטית בהתמדה בראשית שנות החמישים והחלה להתאושש מעט אחרי הקמת מסגרת הגיוס הפוליטי - המחוז . י- אך מה היו הנסיבות המיוחדות שהובילו לתוצאות הללו ? כאמור , עם קום המדינה נהנתה התנועה הקיבוצית מיחס של כבוד והערצה כלל ארציים , בייחוד בין מנהיגי תנועת העבודה , שראו אותה ראויה לתמיכה ציבורית על מעשיה המפוארים בתחומי ההתיישבות והביטחון , וכן על היותה נכס אלקטורלי חשוב : הופעתם של ותיקי ההתיישבות הקיבוצית - והמושבית - ברשימת מפא"י 1 ראו ניר , רק שביל , נספח ; 610-608 , 'ד לוח , 1 עמ' . 174 2 אי אפשר להמשיך את הניתוח הסטטיסטי בשנים הבאות , היות ומהכנסה השישית ואילך מפא ) י" והאיחור ) הייתה חלק ממערך אלקטורלי . מן הסתם , חלקו של האיחוד ירד במקביל לי...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית

יד יערי

אוניברסיטת בר-אילן, הקתדרה ללימודי תולדות קרן קיימת לישראל ומפעליה