פרק ג' הניכור וביטוייו 1956-1953

מאביב 1953 החלה המחאה האצורה לפרוץ החוצה בעוצמה רבה יותר . הביקורת על ההתפתחויות בחברה הישראלית עדיין נשמעת , אך האחריות להן מוטלת במידה גוברת על מפא"י , שאינה מצליחה לנווט את המדינה כראוי . בישיבות סגורות של מזכירות האיחוד נאמרו מילים חריפות על העמדות של מנהיגי מפא"י ועל דרכי תפקודה , והביקורת מצאה הר בעיתונות התנועתית . ביטוי זה היה מתון למרי , כמתבקש מהנאמנות הבסיסית של התנועה למפלגה . אולם , אם לאמץ את הביטוי של מאיר מנדל , מידת החופש - החופש לבקר , להסתייג , ואף להתקיף את המנהיגות - גברה בהדרגה לעומת מידת הנאמנות . חריפות הביטוי בלטה במיוחד בדיונים נרחבים שהתקיימו במזכירות האיחוד במרס 1953 ומפברואר עד יולי 1956 במוסדות המרכזיים של התנועה , מהמזכירות המרכזת , שהופקדה על הפעילות השוטפת של המנגנון , ועד למרכז , הגוף הייצוגי של קיבוצי התנועה . 1 פגישה בענייני התנועה , , 8 . 3 . 1953 תיק מזכירות , ארכיון האיחוד ; ישיבת המזכירות המרכזת , : 27 . 2 . 1956 דו"ח מלא , ארכיון האיחוד , תיק מזכירות ; דו"חות קצרים , שם , ; 119 / 8 ישיבת המזכירות המרכזת , , 4 . 4 . 1956 ארכיון האיחוד ; 120 / 3 ש...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית

יד יערי

אוניברסיטת בר-אילן, הקתדרה ללימודי תולדות קרן קיימת לישראל ומפעליה