פרק ב' השנתיים הראשונות

זמן קצר אחרי הקמת האיחוד נערכו בחירות לכנסת השנייה . מפא"י חיזקה את מעמדה ההגמוני בכנסת ובמדינה והרכיבה קואליציה עם הציונים הכלליים והמפלגות הדתיות - ובלי מפ"ם . בשנתיים הבאות מפא"י , עם בן גוריון בראשה , הובילה את המדינה תוך סדרת מאבקים ומשברים , חלקם בלתי נמנעים במצב המדינה הצעירה , חלקם פרי יוזמתם של מנהיגי המדינה וחלקם תוצאה של הרכב אוכלוסייתה וצביונה הפוליטי . כמה מאבני הדרך בתהליכים המורכבים של התקופה הזאת היו רלוונטיים לנושא שלנו : העלייה ההמונית , שהופסקה זמנית בשנת , 1953 אך עברה חבלי קליטה במשך שנים רבות ; תקופת הצנע והשינוי הדרמטי עקב "המדיניות הכלכלית החדשה" שהונהגה בפברואר ; 1952 הדיונים המתמשכים על החינוך הממלכתי , שהסתיימו עם ביטול זרם העובדים באוגוסט ; 1953 והשילומים מגרמניה , אשר למרות התנגדות רחבה בציבור ובמערכת הפוליטית היו גורם חשוב ביותר בעיצוב המשק הישראלי והקיבוצי . ברוב הסוגיות האלה נקט בן גוריון קו תקיף והצליח להתגבר על הסתייגויות והתנגדות בתוך מפלגתו . איחוד הקבוצות והקיבוצים , אשר נוצר עקב תמיכתו הבלתי מעורערת באיש ובמפלגתו , היווה חלק מהממסד המפא"יי , אבל כפ...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית

יד יערי

אוניברסיטת בר-אילן, הקתדרה ללימודי תולדות קרן קיימת לישראל ומפעליה