פרק א' מאיחוד הקיבוצים לאיחוד הקבוצות והקיבוצים

תנועת איחוד הקבוצות והקיבוצים התקיימה משנת 1951 ועד איחודה עם הקיבוץ המאוחד והקמת התק"ם בשנת 1980 וקורותיה טרם נכתבו . ספר זה אינו מתיימר לכסות את שטח הבור הגדול הזה בהיסטוריה של התנועה הקיבוצית , אלא רק לתאר ולנתח היבט אחד , קטן יחסית , ממנו : פעילותו הפוליטית . פעילות זו לא הייתה התחום העיקרי שבו עסקה התנועה בעשור הראשון לקיומה : היא הייתה בראש ובראשונה תנועה התיישבותית , שמאווייה הראשונים היו ייסודם וטיפוחם של יישובים קיבוציים , ורווחת חבריהם . בדרך כלל , רוב חברי התנועה לא ראו בפעילות הפוליטית מטרה בפני עצמה אלא רק כלי עזר בהשגת מטרות אלה , או חובה לאומית אחת בין רבות . ואולם אופייה הפוליטי היה אחד מסימני ההיכר העיקריים של התנועה , והגורם הראשון במעלה לעצם קיומה כתנועה עצמאית . במאי , 1951 אחרי מאבק ממושך , התפלג הקיבוץ המאוחד . מתוך 78 קיבוצי התנועה , 23 שבהם רוב החברים תמכו במפא"י , פרשו וייסדו ארגון עצמאי בשם "איחוד הקיבוצים . " כעבור חמישה חדשים התקיימה בקבוצת כנרת ועידת היסוד של תנועה קיבוצית חדשה - איחוד הקבוצות והקיבוצים , ' שבה השתלבו איחוד הקיבוצים וחבר 1 זמן קצר מאוד אחרי...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית

יד יערי

אוניברסיטת בר-אילן, הקתדרה ללימודי תולדות קרן קיימת לישראל ומפעליה