תוכן העניינים

שלמי תודה 7 פרק א מאיחוד הקיבוצים לאיחוד הקבוצות והקיבוצים 9 פרק ב השנתיים הראשונות 18 פרק ג הניכור וביטוייו , 41 1956-1953 פרק ד יחסה של מפא"י לאיחוד 63 פרק ה פעילות האיחוד בכנסת ובמפא 80 י" פרק ו התרככות : 98 1958-1956 פרק ז פרשת לבון 137 פרק ח לסיכום העשור 165 נספחים : 176 א חלוצים וחלוציות במדינת ישראל : היבטים סמנטיים והיסטוריים , 176 1956-1948 ב בן גוריון כפילוסוף : השוויון והשותפות 214 ג יופיה של השחקנית וחוכמת הסופר 228 רשימת מקורות 245 מפתח שמות ועניינים 247 דבר המערכת סדרת המחקרים הנושאת את השם "הקיבוץ במדינה" יוצאת לאור כפרי של שיתוף פעולה בין שלושה גופים : יד טבנקין , יד יערי והקתדרה ללימודי תולדות הקק"ל ומפעליה באוניברסיטת בר אילן העוסקת בחקר הקק"ל , הציונות ובניין הארץ . הספר הראשון בסדרה הוא של פרופסור הנרי ניר , אשר הסתלק מאתנו לפני זמן לא רב . הנרי היה חלוץ עקבי , איש קיבוץ נאמן , היסטוריון קפדן ואיש בעל מחשבה מעמיקה , כפי שמוכיח ספרו הנוכחי וספריו הקודמים הרבים .  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית

יד יערי

אוניברסיטת בר-אילן, הקתדרה ללימודי תולדות קרן קיימת לישראל ומפעליה