מקורות

: " 100 . 00-00 " המספרים מתייחסים לסקירות ו / או מסמכים ב"ארכיון התכנון והאדריכלות של הקיבוץ , יד טבנקין . א אדמוני , 'י עשור של שיקול דעת - התיישבות מעבר לקו הירוק 977-ו 967 ו , מכון גלילי , הוצאת הקבה . 1992 מ " אולמות ספורט בישראל - ' 93 רשות הספורט והחינוך הגופני - מכון וינגייט . 1993 אידלמן " , 'י תכנית נקודה לישוב קיבוצי 28 , " שנות בנייה , . 1940 , 74 ' nv "תיכון הישוב הקיבוצי , " סיכום הרצאה בסמינר לתיכון ו * תכנוןו הקיבוצי , מבפנים . 1941 , על תכניות הבניין של יישובינו , קונטרס הוצאת מבפנים , עין חרוד , אפריל . 1934 אלון , 'מ משנתו החינוכית של שמואל גולן , ספרית פועלים . 1976 אניס ר , ' גנים ונוף בקיבוץ : 60 שנות התפתתות , 11978-1910 ) משרד הביטחון . 1994 אניס ר' ובךערב , ' י , גנים ונוף בקיבוץ , 11970-19181 הקיבוץ המאוחד . 1981 אפל " , 'ד תכנון שטת בית הספר ביישוב הקיבוצי , " מבפנים , נובמבר . 1955 ארליק א " , האם קיים סגנון ארכיטקטורה מיוחד לקיבוץ , " תכנון ובנייה בקיבוץ 985 , 3 , ו . אתר , ד , ' בערוב הימים - פרקים על ההזדקנות בחברה הקיבוצית , הוצאת הקיבוץ המאוחד . 19 ס 3 ...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית

המועצה לשימור מבנים ואתרי התיישבות