11801 בגישה של צוות תשיבה מפגש על תכנון יישובים חדשים בבית־ בדל - שנות ה־70