בית הילדים_ביבנה. מספר הילדים: ‭.24‬ נבנה בשנת ‭.1942‬ מחבר התכנית: י. דיקר וא. שילר