11571 הצעות לתכנון בית־הילדת^במשקים חקלאיים בא‭1927 י"‬