ן151ן ביתבזרע ‭_^_1929‬שני בתי־1לדים ‭wnrwti‬ ב בשנת‭,1938_‬גגות71ורנ7ים‭!7‬אוורןר