‭11481‬ תרשים ברוגראמטי מתוך תוברננבגרמנית של יישובי גדוד העבודה ‭1918 -‬