11381 קיבוץ אפיקים - שכונת דיזנגור - דוגמא קומפקטית שנבנתה בשלב אחד ןאדביכל בני שוורץו