ניר־דוד - מגורים שנות ‭4BTL‬ דגם‭5_‬ולונדה - פתרון להצללת הקירות.פתחי אוורור מעל לגובה הרצפה