נוף ונוי

גם בהתייחסות לחזות הנופית של הקיבוץ עלינו להפריד בין הקיבוץ הנטוע בנוף המרחבי , ובין ההתייחסות לנוף הפנימי שלו - "הנוי" הקיבוצי . עוד בימי האהלים ניטעו עצים כסמל לקביעות ולכיבוש השממה . הגן הקיבוצי ' התפתח בעיקר במגזר הקהילתי - המחנה - המופרד מתחילת התכנון הקיבוצי מהאזור המשקי . הפרדה זו rtKunnn בדרך בלל בשורת עצים או אפילו שדרה שבה הדרך הראשית מפרידה בין האזורים . בתכניותיו המוקדמות של קאופמן , שדרה זו היא הביטוי הפונקציונאלי היחיד לגינון אם כי בתכניתו של משמר העמק משנת 1929 קאופמן משתמש בשורות עצים כאמצעי להגדרת חללים ביישוב . " שלב נוסף בהתפתחות ניכר בתכניתו של קאופמן עבור מזרע בשנת . 1926 זוהי החלוקה הפנימית של בל אחד משני האזורים הראשיים לאזורי תפקוד משניים . בך נוצר בתוך האזור הכללי של המגורים אזור בתי הילדים , ובאזור המשקי הביאה החלוקה להפרדה ברורה בין אזור משק החלב לאזור משק העופות " . 159 הציטוטים מתוך : ר , ' אניס , וי , ' בן ערב " , גנים ונוף בקיבול , " 11970-19101 משרד הביטחון 994 ו . ספר זה מהווה מקור לכל הקשור בהתפתחות ! של הגן הקיבוצי ומקומו בנוף הישראלי . אניס מזכירה גם...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית

המועצה לשימור מבנים ואתרי התיישבות