11121 הגושרים - בית־הארחה,שננת ה־70 ואדרנכל ויטוריו קוךינלדיו