1981 יראון אןלם^אולם רב־תכליתי בהתאמה לאולם מופעים באמצעות טריבונה ובמה מתקפלת.ואדריכל ש.הלרו